Yabancılara Arapça Öğretimi

Yabancılara Arapça Öğretimi

banner

‘’Dad'ın (ض) genişliğinde dur ki mertebe kazanasın ve onun kapsamı uçsuz bucaksız bir denizdir, Allah onu övmüş kelamını yüceltmiştir ve Kur'an'ın indirilmesi için onu irade etmiştir.’’

Arap dili, asaleti, zenginliği ve önemi ile dünyanın tüm dilleri arasında benzersizdir. Allah Kuran'ın indirilmesi için dünya dilleri arasından Arapçayı seçmiştir.İsimleri takdis edilen Aziz ve Celil Allah buyurdu ki :”Anlayasınız diye biz onu Arapça bir kur’an olarak indirdik”. Arap dili, mucize dili veya 1400 yılın dili - denildiği gibi - dünyanın en zengin dilidir. Zira Arap dili bir denizdir, ondan ne kadar alırsanız alın doymaz ve sonuna ulaşamazsınız.

Biz Araplar dilimizle gurur duyuyoruz.Herkesin Arapça konuşma, kelime ve deyimlerini öğrenme zevkini yaşaması içinve her Arapça konuşanın hissettiği gururu hissetmek için tüm dünyaya yayılmasını diliyoruz. Alman "Sigrid Hunke", Arap diline duyduğu şaşkınlığı ve sevgiyi dile getirerek, Bir insan bu dilin güzelliğine, doğru mantığı ve eşsiz cazibesine dayanabilir?! Arapların fethettikleri ülkelerdeki komşuları da o dilin büyüsüne kapıldılar.” İfade etmiştir.

Gelin bu makaleye birlikte yelken açalım ve Arap dilinin dünya çapındaki önemini öğrenelim sonra Arap dilinin denizine dalalım ve Arap dilinin önemini, öğretim yöntemlerini keşfedelim. Kur'an-ı Kerim, fıkıh, usulu'd din ve şeriat dersleri ve her birinin ayrı ayrı avantajları nelerdir ve anadili olmayanların Arapça öğrenimi için en önemli kursu ve en verimli platformları belirterek yolculuğumuzu sonlandıralım;

Yabancılara Arapça Öğrenmenin Önemi :

Dünyanın en zengin dili:

İmam Şafiî, Arap dilinin zenginliğini ifade ederek, “Onun peygamberden başka dili kuşattığını bilmiyoruz” der. Yıllarca araştırırsanız, kelime başına bu kadar çok kelime veya zıt anlamlılar veya çoğullar içeren bir dil bulamazsınız. ancak aynı zamanda Arapça konuşan biri, söylendiğinden bu yana binlerce yıl geçse bile Arapça cümleyi anlayabilir.Ama tam tersine, örneğin bin yıllık İngiliz dilinde bir şiir metni ortaya çıkarsanız, geçirdiği gelişmeler ve değişimler nedeniyle onu sadece İngiliz dil bilimcileri anlayabilir.Alman oryantalist Karl Brockelmann şöyle diyor ki: “Arapça sözlüğü, zenginliği bakımından bir sözlükle eşleşmiyor.Arap kabileleri tarafından konuşulan özel lehçelerin kaynaklarının dayandığı bir nehirdir.” Örneğin, köpek kelimesinin yetmiş eş anlamlısını içeren Arapça'dan başka bir dil var mı, yoksa aslan kelimesinin beş yüz, kılıç kelimesinin binlerce eş anlamlısını içeren başka bir dil var mı!

Dünyadaki dördüncü dil:

Arapça konuşanların sayısı dünya çapında 480 milyon kişiyi aşıyor. Arapça'yı resmi dil olarak kabul eden ülke sayısı 27'dir. Bu sayı ile ülke sayısı bakımından dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. İngiltere, hem dinde, hem siyasette, hem ekonomide hem de kültürde büyük önemi nedeniyle yirmi birinci yüzyılın en önemli dillerinden biri olduğu için birçok kişinin Arapça öğrenmesi gerektiğini belirten bir rapor yayınladı.Arap dili, İngiltere'de işgücü piyasasında en karlı dil olarak ikinci sırada yer almaktadır.Arapçanın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda resmi dil olarak kabul edilmesinin yanı sıra 2017 yılında yayınlanan bir istatistiğe göre Arapça, internette 173,5 milyon dil kullanıcısıyla dördüncü sırada yer aldı.

Arapça Öğretim Yöntemleri:

Sesler:

Arapça harfleri oluşumlarıyla (10 çıkış) öğrenmek, kelimelerin doğru telaffuzunun temelidir; Çünkü Arapça, Rusça, İspanyolca, İngilizce ve diğerleri gibi diğer birçok dilde çıkış sayısını aşan frikatif çıkışların sayısı ile karakterize edilir.Arapça dilinin mahreçlerine (harflerin çıkış yerlerine) Hayşum, Dudak , Dil, Cevf ve Boğaz bölgeleri denir.  Bu nedenle, birçok öğrenci “ح، ظ، ع، خ، ق” gibi bazı sesleri telaffuz ederken bazı zorluklarla karşılaştığından, sesleri öğretmeye başlamak gerekir. Bu beceri kazanılır kazanılmaz öğrencinin Arapça kelimelerin çoğunu doğru telaffuz etmesi kolay olacaktır.

Konuşma:

Bu aşamada, öğretmen öğrenciye bazı basit cümleler ve ifadeler öğretmeye başlar, böylece öğrenci öğretmenle basit bir etkileşime başlar, bu da onun Arapça öğrenme hevesini artırır. Bu aşamada, bilgiyi daha hızlı ve daha etkili bir şekilde iletmek için cümle veya ifade etrafında dönen bazı resimler kullanılabilir.

Arapça Dilbilgisi:

Öğretmen bu aşamada Arap dilinin basit gramer kurallarını öğreterek başlar ve daha sonra onu gramer konusunda eğitmek için öğrenciyle birlikte uygulamaya başlar. ‘Yerine Koyma’ yöntemini kullanmak gibi öğrenme sürecini kolaylaştıran bazı yöntemler vardır.Bu yöntemde örneğin öğretmen bir cümle yazar ve ardından öğrenciden bu cümlenin kelimelerinden birini yerine geçen aynı işleve sahip olan ve cümlenin bağlamıyla uyumlu başka bir kelimeyle değiştirmesini ister.Bu yöntem, çalışma sırasında etkileşimi artırmanın yanı sıra, öğrencinin zihnini harekete geçirmede ve bilgilerini hatırlamada büyük ölçüde yardımcı olur.

Arapça kelimeler :

Bu aşamada öğretmen, öğrenciye iletişim kurabileceği temel kelimeleri öğretir ve ardından öğrenciye nispeten daha doğru kelimeleri öğretmeye başlar, vb. Öğretmenin öğretmek istediği kelimeleri öğrenciye basit cümlelerle bütünleştirdiği bu aşamada diyalog ve tartışma yöntemi kullanılabilir.Sonra da onunla anlamını tartışmaya başlar ve buradan öğretmen ve öğrenci arasında diyalog gerçekleşir.

Dinleme:

Herhangi bir dili öğrenmek büyük ölçüde dinlemeye bağlıdır.Bu nedenle, bu aşamada öğretmen, öğrenciyi Arapça konuşanlardan basit cümleleri dinlemesi, ardından daha uzunmetinleri dinlemesi vb. için eğitir.  Bu yöntem dil gelişimine önemli ölçüde yardımcı olur.

Okuma:

Burada öğretmen öğrenciye okumayı öğretir. Bu aşamada kelimelerin nasıl telaffuz edileceğinden başlayarak cümlelere ve ardından metinlere kadar kademeli öğrenme yöntemleri de kullanılır.  Ayrıca sesleri öğrenmek okuma aşamasında çok yardımcı olacaktır.

Yazma:

Bu aşamada öğretmen, öğrenciye Arap harflerini nasıl yazacağını ve daha sonra öğrendiği her şeyi yazabilmesi için harfleri bir kelime haline getirmek için nasıl birleştireceğini öğretir.

Süreklilik bu aşamanın en önemli noktalarından biridir.Öğrenci günlük yazmaya devam ettikçe yetkinleşir ve dili gelişir.

Arabic School platformu dünyadaki herkesin Arapça öğrenme fırsatına sahip olması konusunda istekli olduğundan  anadili Arapça  olmayanlar için Arapça öğrenmek kursu ve diğer birçok kurs sağlamaya karar verdi. Bunları birlikte öğrenelim : 

Yabancılara Arapça Kursları:

Arapça öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arabic.school platformu size altın bir fırsat sunuyor, çünkü size Arap dilini öğrenmek için harfleri öğrenmekten Arap dilinde bir konuşma yapmaya kadar geçen kurslar sunuyor.

Kursun özellikleri nelerdir ve neler öğreneceksiniz?

 • Bu platform size sadece Arapça öğretmenleri sağlamaz. Size El-Ezher Üniversitesi'nin en verimli mezunlarını, yani Arap dilini ve ondan dallanan her şeyi öğretebilecek en iyi mezunları sunar.
 • Arap harflerini ve bunların harekelerine göre (Fethe, Demme, Kesre) nasıl telaffuz edileceğini öğreneceksiniz.
 • Öğrenciye sadece geniş bir kelime koleksiyonu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bu kelimeleri kullanmak için uygun koşulların ve durumların neler olduğunu da öğretilecek.
 • Öğrenciye sadece büyük bir kelime koleksiyonu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda öğrenciye bu kelimeleri kullanmak için uygun koşulların ve durumların neler olduğunu öğretilecek.
 • Arapça dilbilgisini öğrenerek ve pratik yaparak Arapça cümleyi nasıl yapılandıracağınızı öğreneceksiniz.
 • Doğru bir Arapça kelime oluşmak için harfleri ve sesleri nasıl birbirine bağlayacağınızı öğreneceksiniz.
 • Duruma göre farklı konuşmalar yapmayı öğretileceksiniz.

Yabancılara Kur'an-ı Kerim Kursları:

Arapça öğrenmenin birçok faydası vardır, belki de en önemlisi, Tefsiri ve öğretileriyle Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesini kolaylaştırmaktır.Ancak Kuran'ı öğrenmek için sabırsızlanıyorsanız, o zaman Arabic.School platformu size Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenmeye başlamak için bu eşsiz kursu sunuyor.Bu kursta öğrenecekleriniz:

 • Kur'an-ı Kerim'i mümkün olan en basit şekilde okumayı öğretmesi.
 • Ayetlerin anlamlarını açıklamak ve her surenin anlamını bilmesi.
 • Daha önce öğrenilen ayet ve surelerin sürekli gözden geçirilmesi.
 • Kuran'ı okumak için doğru telaffuzu öğrenmesi.

Belki de Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin öneminin farkında değilsiniz.İşte en önemli sebeplerden bazıları:

 • Allah'ı, İsimlerini ve Sıfatlarını tanımanın bir yolunu arıyorsanız, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeli ve anlamalısınız.
 • Kuran'ı okumaya başladığınızda huzur ve sükunet bulacaksınız ve onun ayetlerini ve mesajlarını anlamaya başladıktan sonra hayatınızı değişecek ve daha kibar olacaksınız. Kuran hem ruhu hem de kalbi arındırır.
 • Hayatınızın her adımında Allah'ın nimetlerini hissetmek ve hayatınızın çeşitli yönlerini yönetmenize yardımcı olacak Şeriat-ı bilmek ve bunun delili Allah’ın şü sözlerdir : ‘’Hakikaten biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali sayıp dökmüşüzdür’’.
 • Kur'an öğrenen dünya ve ahirette en yüksek derecelere sahiptir. Ve Kur'an'ı okumakta bocalayan kişiye sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), "Kur’an gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır." sözüyle iki kat sevap vaad etmiştir.
 • Kur'an okuyucusunun etrafında meleklerin oturmasıdır. Ve bunun delili EbûHüreyre (ra) rivayetediyor. Resulullah (sav) buyurdularki:BirtoplulukAllah'ınevlerindenbirindetoplanır, Allah'ınkitabınıokur, aralarındamüzakereederlerse, mutlakaüzerlerinemanevîbirhuzuriner, kendilerimrahmetkaplar, meleklerkuşatır, Allah da katındakimeleklerarasındaonlarıanar’’.Allah'ınKur'anokuyanıgöğün en yüksek katın’dazikrettiğinihayalediniz.
 • AyrıcaKur'an-ı Kerim, kıyametgünündeokuyanınaşefaat etmeye gelecektir. BununyanındaKur'anokuyanınderecesigöğünekyükseskatın’dameleklerlebirliktedir.Bir de Kur'an-ı Kerim'iöğrenerekArapçadilbecerilerinizigüçlendirirsiniz.Kur’anın okuyanından daha fasih var mı?

YabancılaraFıkıhKursları:

Dilbilimselolarakfıkıh, “birşeyibilmekveanlamaktır”.İşinfıkhı,  yanionuncehaletindensonraidraketmesidir.Fakat, deyimselolarak, şeriatkurallarınınayrıntılıdelillerindenanlaşılmasınıifadeeder.Yanifıkıh, oruçlailgilihükümler, namazlailgilihükümlervediğerlerigibidinivehükümlerinianlamaklailglidir.Bu, ibadathükümleribölümündendir.muamalathükümlerinegelince, cinayet, evlilik, akit, paravediğerleriileilgilihükümleriçerir.

Bu nedenle, Arabic.Schoolplatformu, dinisorunsuzvebasitbirşekildeanlamanızayardımcıolmakiçinFıkıhkurslarısunar, böyleceşunlarıöğreneceksiniz:

 • Sünnetintümhükümleri
 • Kur'an-ı Kerim'intümhükümleri
 • İcma (YanibütünFıkıhçılarınbir din meselesindeittifakıanlamınagelir).
 • Kıyas (hükmühakkındanassbulunmayanbirmeseleyi, aralarındakiortaksebep-sonuçbağındandolayıhükmüayetveyahadislerileçözülmüşbirkonuyabenzeterek çözmektirdemektir.) Alkolveuyuşturucular, "sarhoşluk" olanortakbirnedenivardır. Bu nedenleuyuşturucu, sarhoşedicimaddelerveyazihnikarartmakyasaklanmıştır, çünküalkolünyasaklanmasıdahaönceKuran'dabelirtilmiştirve hem alkol hem de uyuşturucusarhoşedicidir, yanizihnikarartır.

YabancılaraUsulud DinKursları :

İmam EbuHanife en-Numanonu “kelâmilmiveinançilmi” olarakadlandırıldığıgibi “en büyükfıkıh” olaraknitelendirmiştir.Usulu’ddin ,“diniinançlarakarşıargümanlarsunarak, onlarhakkındakişüpheleriortadankaldırarakverakibionlaramecburbırakarakkanıtlayabildiğibirbilim” anlamınagelir.Diniinançlarıngeçerliliğiniakılvemantıklakanıtlamakiçindelilveargümanlaradayananbirbilimolmasıanlamındadır.

Bu nedenleArabic.SchoolplatformununsunduğubukurssayesindeUsulu’d din bilimindeyeralan her şeyiöğrenebilirsiniz.  Veİçindeşunlarıöğrenebileceksiniz:

 • Cenab-ı Hakk'ınisimleri, sıfatlarıvecaizsıfatları, Usulu’d din ilmininkonusu, Cenab-ı Hakk'ınzatıvesıfatlarıdır.
 • Din âlimiveFıkıhçı “MuhammedAbdo”nundediğigibipeygamberleri, özelliklerini, ne olmalarıgerektiğiniveonlaraneisnatedilipedilmeyeceğinitanımak.
 • Melekler, peygamberler, evliyalarveimamlar da dahilolmaküzereyaratıklarındurumlarıhakkındabilgiedinmek
 • Din, Usulu’d din üzerineinşaedilmiştir, bunedenlerahmetliŞeyhİbnTeymiyyeşöyle der ki : buhadislerdeüçözelliğibirleştirmiştir; Allah'aihlâsla / samimiyetleçalışmak, ulû'lemre ( otoritesahipleri) tavsiyedebulunmak ( yanlışyaptıklarındauyarmak ) veMüslümancemaatinin / topluluğununlüzumu ( İslam metodolojisiveusulünütakipetmezorunluluğu ) Vebuüçüdininesaslarını, hükümlerini, Allah'avekullarınaaitolanhaklarıbirarayatoplarvedünya - ahiretmaslahatlarını ( onlarınyararınaolanşeyleri ) düzenler.

Şeriat Kursları:

Allah, insan hallerini düzeltmek için şeriatı indirdi ve Yüce Allah'ın ayetinde şeriatına uymamızı emretti. Aziz ve Celil Allah buyurdu ki : ‘’ Sonra da seni din konusunda bir şeriat sahibi kıldık . sen ona uy , bilmeyenlerin isteklerine uyma.’’  Bunun nedeni, Allah’ın bize indirdiği her şey, hayatımızı düzeltmenin ve onda adalet ve barışı tesis etmenin bir aracıdır ve hiç kimsenin ona veya onun oluşumuna müdahalesi yoktur. Bir de Kurtubi, kurtuluşa ulaşmanın yolunun şeriat olduğunu söyler.

Bu nedenle, Arabic.school platformu tarafından sunulan "Yabancılara  Şeriat kursu" aracılığıyla Şeriat öğretmenleri aşağıdakileri öğrenmenize yardımcı olacaktır:

 • Allah'ın bizim için koyduğu hüküm ve inançlardır.
 • İbadetler ve bunların nasıl doğru ve tam olarak yerine getirileceğidir.
 • Allah'ın bize helâl kıldığı ve haram kıldığı her şeydir.
 • Her Müslümanın sahip olması gereken görgü kuralları ve gelenekleridir.
 • Allah'ın cennete giden yolda bize rehberlik etmesi için indirdiği emir ve yasaklardır.

Şeriat’ın da En Önemli Özellikleri Şunlardır:

 • Allah, şeriatını belirli bir grup, millet veya ülke üzerine değil ,yeryüzünün her yerindeki bütün insanlar için indirmiştir. Dolayısıyla Şeriat'ın en önemli özelliklerinden biri genel olması ve renk, ırk ve cinsiyet içermemesidir.
 • Aynı şekilde Allah, şeriatını insan hayatının belirli bir dönemi veya belirli bir nesil için değil Şeriat, tüm hükümleri, inançları ve içerdiği her şey ile kalıcıdır ve zamanla geçersiz hale gelmez. Bu, tüm nesillere uyacak esnekliğini gösterir.
 • Şeriat Allah tarafından korunmaktadır. Allah, kendisinden başka gölgenin bulunmadığı güne (Kiyamet Gününe ) kadar onun korumasını sağlamıştır.
 • Kalbe ve zihne birlikte ulaşmanın kolay ve yumuşak yolu ile karakterizedir.
 • Gereklilik, yani hükümlerinden sapma asla doğru değildir.Allah buyurdu ki , Cenab-ı Hakk'ın Peygemberimize (SAV) indirdiği şeriattan ayrılan kimse sapıklığa düşmüştür.

Son Olarak, Neden Arapça Öğrenmelisiniz?

 Arapça öğrenmenin sayısız faydası vardır.Bazılarından daha önce bahsetmiş olabiliriz ama biraz farklı konulara değinelim:

 • Arapça sadece bir dil değil, bir medeniyet, tarih ve kökendir.Arapça dilini öğrenmeden onları öğrenemezsiniz.
 • Dilin belagatinin tadını çıkarmasıdır. Arapça, herhangi bir uyumsuzluk, zayıflık, yoksulluk veya karmaşıklıktan yok ki eksiksiz bir dildir. Arap dili dünyanın en zengin dilidir.Yıllarca ararsanız Arap şiirinden daha anlamlı şiir bulamazsınız. Yeryüzünde Allah'ın Efendimiz Muhammed'e Arapça olarak indirmeyi seçtiği Kitab-ı Mukaddes'ten daha güzel bir kitap var mıdır?
 • Belagat , kısa ve özlülük , yani en güzel şekilde ve aynı zamanda en az kelime ile ifade edebilmenizdir.Sevgili Peygamberimiz, "Bana CEVÂMİU'l-KELİM verildi" buyurmaktadır. Ve CEVÂMİU'l-KELİM az kelimeye ve çok anlamlara sahip olan şeydir.
 • Geleceğin dili, Birmingham Üniversitesi'nde - dillerin gelecekte hayatta kalıp kalamayacağını incelemek için bir araştırma yapıldı, Bu araştırmada ifade edildi ki “Arap dili ebedi bir dildir, Zaman geçtikçe asla yok olmayacak .Arap dili, yalnızca Dad(ض) dilinde bulunan ve diğer dillerde bulunmayan birçok özellik ile karakterize edilir.’’.
 • Arapça öğrenerek zenginliğin kapılarını açarsınız çünkü Arapça gerektiren işlerin herhangi birine başvurabilirsiniz.Arapça dilinin Afrika ve Asya'nın yanı sıra Avrupa başta olmak üzere işgücü piyasasındaki öneminden daha önce bahsetmiştik.

Yabancılara Arapça Öğretmek İçin En Önemli Platform:

Herhangi bir platformda aramanız gereken en önemli şey "Bu platformu diğerlerinden ayıran nedir?" Arabic.school platformunun size sundukları, başka hiçbir platformda mevcut değildir. Platformumuz size sadece kurslar sunmuyor, platformumuzun nihai amacı tüm dünyaya Arapça ve İslam dinini doğru bir şekilde öğretmektir.Bunun nedeni, Arapça öğrenmenin dini, kişisel veya sosyal olarak öneminin farkında olmasıdır. Ayrıcadünyanın her yerinden İslam dinini öğrenmelerine ve dinin rükünlerini öğrenmelerine yardımcı olmak için Kur'an-ı Kerim, hadis, tefsir, fıkıh, Sünnet, Şeriat ve usulu’d din öğrenmek isteyenleri hedeflemektedir.

Platform olduğumuz için bunu söylemiyoruz. Bunun yerine, yaptığımız işe , ne için çabaladığımıza tamamen güvendiğimiz , Arapça dilini ve onun öğretisini sevenlerden öğreneceğinizden eminiz.

Siz de Arabic.school deneyiminiz sırasında tüm bu avantajları hissedebilecek ve Arapça'yı ve İslam dinini tüm dünyaya öğretmek için harcanan çaba ve sevginin ne kadar büyük olduğundan emin olacaksınız.

Daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, burada Arabic.school'un avantajlarından bazıları:

 • Uzun yıllardır tecrübeli Al-Azhar Üniversitesinden mezun olan Arap öğretmenler.
 • Dünyanın neresinde olursanız olun okumanızı kolaylaştırmak için %100 online kurslar.
 • Bireysel kurslar, böylece öğrencinin dersler sırasında tüm dikkati ve faydasını görmesi sağlanır.
 • Canlı dersler, yani kayıtlı dersler değil, ZOOM uygulaması aracılığıyla verilen derslerdir, böylece öğrenci öğretmenle etkileşime girebilir ve anlatılanları onunla tartışabilir.
 • Kurslara katılmak isteyen herkesin kurslara katılabilmesi için uygun fiyatlar.
 • Kurs zamanlamaları, tüm ülkelerdeki saat farklılıklarını karşılamak için günde 24 saat mevcuttur.

Son Söz:

Alman oryantalist Renan şöyle der ki : "Araştırmacılara tamamen derecesiz ortaya çıkan ve varlığını tüm kusurlardan koruyan bu dile benzer bir şey bilmiyoruz." Arap dili, hiçbir şey tarafından lekelenmeyen tek eksiksiz dildir. Harfler, kelimeler ve kurallarla dolu bir dil. Bunun yanında cennet ehlinin de dilidir.Arapçayı öğrenmenin önemi hakkında günlerce ve yıllarca konuşsaydık, bu yeterli olmazdı. Arapça cümlenin ve kelimenin tek bir harfinin bile maksatları, anlamları ve tesirleri vardır.Arapça'nın sahip olduğu  zenginlik diğer dillerde bulunmaz.